CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN

Chính sách bảo mật

1. GIỚI THIỆU/THÔNG BÁO VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Việc bạn sử dụng website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các điều khoản sau đây về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, ngay cả khi Chính Sách này được chúng tôi bổ sung và sửa đổi. Do đó, bạn nên thường xuyên xem xét lại Chính Sách Bảo Mật này để có thể đảm bảo rằng bạn đã nắm được các nội dung của Chính Sách Bảo Mật.

Chính Sách Bảo Mật này quy định các thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua website của chính tôi và cách thức chúng tôi sử dụng các thông tin đó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này hoặc liên quan đến việc thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng như thế nào hoặc có thể bị ảnh hưởng như thế nào từ việc bạn sử dụng website của chúng tôi, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: info@juncentury22.com

2. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Bạn không phải cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng website này. Tuy nhiên, một số dịch vụ cụ thể mà bạn theo dõi thông qua website này có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân này để phản hồi các câu hỏi của bạn và để gửi cho bạn các bản tin, thông tin sản phẩm, thông tin cập nhật và các thông tin có liên quan khác của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN và các công ty liên kết. Vào bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn quyết định ngừng nhận thông tin từ chúng tôi, xin hãy tham khảo quy định dưới đây về 'Hủy Đăng Ký'.

Ngoài ra, tương tự như các website thông thường khác, một cách không chủ đích khi bạn sử dụng website của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi có thể tự động ghi nhận một số thông tin như tên của nhà cung cấp dịch vụ Internet, địa chỉ IP của máy tính bạn đang sử dụng, loại phần mềm trình duyệt và hệ điều hành bạn đang dùng, ngày và giờ bạn truy cập vào website của chúng tôi, địa chỉ website có đường dẫn trực tiếp đến website của chúng tôi, nếu có, địa chỉ website được bạn truy cập thêm từ website của chúng tôi, nếu có, và các thông tin liên quan đến việc duyệt web tương tự. Chúng tôi cũng có thể tập hợp thông tin liên quan đến quá trình sử dụng của bạn và những người khác. Chúng tôi sử dụng các thông tin nói trên để hỗ trợ trong việc cải thiện website của chúng tôi và các dịch vụ chúng tôi cung cấp trên website. Chúng tôi không sử dụng những dữ liệu này theo bất kỳ cách nào để tạo lập hoặc duy trì hồ sơ cá nhân của bạn hoặc để thu thập thông tin cá nhân từ bạn.

Thông thường, chúng tôi sẽ không công bố thông tin mà chúng tôi thu thập trong quá trình bạn sử dụng website của chúng tôi cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền cung cấp thông tin đó cho nhân viên, nhà thầu, đại lý của chúng tôi và những bên do chúng tôi ủy quyền trong phạm vi cần thiết để họ có thể thay mặt chúng tôi thực hiện một số dịch vụ liên quan đến website (ví dụ như dịch vụ web hosting hoặc dịch vụ bảo trì). Chúng tôi cũng bảo lưu quyền được cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi buộc phải cung cấp vì bất kỳ hoặc toàn bộ các lý do sau: (i) theo quy định của pháp luật; (ii) để tuân thủ theo quy trình pháp lý hoặc theo yêu cầu của cơ quan chính phủ; (iii) để ngăn cản, điều tra, phát hiện hoặc truy tố hành vi phạm tội hoặc hành vi tấn công vào cơ sở kỹ thuật của website hoặc hệ thống của chúng tôi; và/hoặc (iv) để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN ("JUN TRADING'), của người sử dụng website hoặc của cộng đồng.

3. SỬ DỤNG COOKIES

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu mà các website gửi đến ổ cứng máy tính của bạn khi bạn truy cập các website đó. Cookie có thể chứa thông tin như ID người dùng mà các website đó sử dụng để theo dõi các trang web mà bạn đã truy cập. Chúng tôi sử dụng cookies nhưng không lưu giữ thông tin định dạng cá nhân trong cookie của bạn. Thông qua việc sử dụng cookie, chúng tôi cũng theo dõi và duy trì nhận dạng website mà bạn đã truy cập ngay trước khi truy cập vào website của chúng tôi. Chúng tôi không theo dõi bất kỳ thông tin nào khác về việc sử dụng các website khác của bạn.

Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookies bằng cách tắt tính năng này trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn tắt tính năng cookies, chúng tôi sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của bạn để giúp bạn đặt mua hàng trên website của chúng tôi. Chúng tôi cũng không thể nhận diện bạn là người dùng đã đăng ký của chúng tôi, nên chúng tôi có thể không cho phép bạn truy cập vào thông tin tài khoản của bạn.

4. HỦY ĐĂNG KÝ VÀ/HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nếu bạn không muốn nhận thông tin từ chúng tôi hoặc muốn thông tin cá nhân của bạn được dỡ bỏ khỏi hệ thống dữ liệu của JUN TRADING, xin hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@juncentury22.com. Ngoài ra, khi bạn nhận được thông tin từ chúng tôi bằng thư điện tử (e-mail) hoặc cách thức liên hệ khác, bạn có thể sử dụng chức năng "Hủy đăng ký" quy định trong cách thức liên hệ đó, nhờ vậy chúng tôi sẽ biết rằng bạn không còn muốn nhận thông tin từ chúng tôi.

Bạn có thể xem xét lại, thay đổi hoặc xóa bỏ một số thông tin cá nhân cụ thể liên quan đến việc bạn sử dụng website của chúng tôi (ví dụ như tên và thông tin liên hệ). Để xem xét lại, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0222-390-6212 hoặc Hotline 0898.067.159 hoặc viết cho chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp dưới đây. Xin hãy cung cấp họ tên đầy đủ và địa chỉ e-mail mà bạn đã sử dụng khi bạn đăng ký hoặc đặt hàng với chúng tôi. Xin lưu ý rằng với từng yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể cần từ 6 đến 8 tuần để thực hiện quy trình cập nhật.

5. SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mạng Internet và các lợi ích mà Internet mang lại, cũng như cách mà con người sử dụng Internet và các quy định của pháp luật có liên quan, đang phát triển rất nhanh. Do đó, JUN TRADING bảo lưu quyền được cập nhật và sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn có thể xác định được bản Chính Sách Bảo Mật đã được sửa đổi bằng cách xem ngày "Cập Nhật Cuối Cùng" tại đầu trang này, hoặc bạn có thể gửi e-mail cho chúng tôi theo địa chỉ info@juncentury22.com, hoặc liên hệ với JUN TRADING theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN

Địa chỉ: ​​KCN Tiên Sơn mở rộng, P. Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

6. ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CÁC TRANG MẠNG KHÁC

Website này có thể chứa các đường dẫn đến các trang mạng khác. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi không và không thể chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thông tin của những trang mạng đó và Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng đối với các thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua website này. Chúng tôi khuyến khích việc bạn nên đảm bảo rằng bạn đã đọc các tuyên bố bảo mật tại tất cả các trang mạng mà bạn truy cập.

TOP