CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN

Danh mục sản phẩm
Lọc

Lọc theo giá

Hỗ trợ trực tuyến
 • Hotline

Gas lạnh PVCK (Gas Hàn - Việt)

 • GAS R600A
  Thương lượng

  GAS R600A

  - Trọng lượng phân tử: 58.12 - Điểm sôi, °C: -11.7 - Nhiệt độ tới hạn, °C: 134.71 - Áp suất tới hạn, Mpa: 3.64
  Xem thêm
 • GAS R32
  Thương lượng

  GAS R32

  - Trọng lượng phân tử: 52.02 - Điểm sôi, °C: -51.7 - Nhiệt độ tới hạn, °C: 78.25 - Áp suất tới hạn, Mpa: 5.808
  Xem thêm
 • GAS R290
  Thương lượng

  GAS R290

  - Trọng lượng phân tử: 44.096 - Điểm sôi, °C: -42.2 - Nhiệt độ tới hạn, °C: 96.67 - Áp suất tới hạn, Mpa: 4.24
  Xem thêm
 • GAS R507
  Thương lượng

  GAS R507

  - Trọng lượng phân tử: 98.9 - Điểm sôi, °C: -46.7 - Nhiệt độ tới hạn, °C: 70.6 - Áp suất tới hạn, Mpa: 539
  Xem thêm
 • GAS R22
  Thương lượng

  GAS R22

  - Trọng lượng phân tử: 86.47 - Điểm sôi, °C: -40.82 - Nhiệt độ tới hạn, °C: 96.2 - Áp suất tới hạn, Mpa: 4.9
  Xem thêm
 • Gas HFC-R134A
  Thương lượng

  Gas HFC-R134A

  - Trọng lượng phân tử: 102.03 - Điểm sôi, °C: -26.1 - Nhiệt độ tới hạn, °C: 101.1 - Áp suất tới hạn, Mpa: 4.05
  Xem thêm
 • Gas R407C
  Thương lượng

  Gas R407C

  - Trọng lượng phân tử: 86.2 - Điểm sôi, °C: -43.8 - Nhiệt độ tới hạn, °C: 87.3 - Áp suất tới hạn, Mpa: 4.63
  Xem thêm
 • Gas R404A
  Thương lượng

  Gas R404A

  - Nhiệt độ tới hạn, °C: 72,5 - Áp suất tới hạn, Mpa: 4,95
  Xem thêm
 • Gas R410A
  Thương lượng

  Gas R410A

  - Nhiệt độ tới hạn, °C: 72,5 - Áp suất tới hạn, Mpa: 4,95
  Xem thêm
TOP